Make your own free website on Tripod.com


Tekanan 4

dot

 
Topik-Topik
 

Home
Penghargaan
Pepejal/Cecair/Gas
Prinsip Bernoulli
Prinsip Pascal
Tekanan
Lekitan Dan Lekatan
Prinsip Archimedis
Kekenyalan
Kekuatan
Ketumpatan
Tegangan Permukaan
Mensyukuri
About Us

       

 

 

 

Sebiji bola tennis berjisim 0.5 kg bergerak dengan pecutan 2 m s-2 menuju ke sebuah tembok lalu menghentam tembok tersebut. Sekiranya tekanan yang terhasil antara bola tennis dengan tembok semasa hentaman adalah 20 N m-2 , hitung luas permukaan sentuhan antara bola tennis dengan tembok tersebut.

Penyelesaian

                 Tekanan, P = F / A          20 N m 2  = 0.5 (2) / A

                                 P = ma / A            A = 1 / 20

                                                                = 0.05 m2

 

 

p = 20 N m-2

a = 2 m s2

 

 
Topik Berkaitan
 

Tekanan 2
Tekanan 3
Tekanan 4

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada MASZIDAH BINTI MUSA,NORAIN OMAR,NORA AZIAN DURIAT,FATEH MD YUNUS,NURHIDAYAH ARSHAD,KARTINI RAMDAN