Make your own free website on Tripod.com


Teori Kinetik

dot

 
Topik-Topik
 

Home
Penghargaan
Pepejal/Cecair/Gas
Prinsip Bernoulli
Prinsip Pascal
Tekanan
Lekitan Dan Lekatan
Prinsip Archimedis
Kekenyalan
Kekuatan
Ketumpatan
Tegangan Permukaan
Mensyukuri
About Us

Teori Kinetik Jirim

1. Teori kinetik jirim digunakan untuk menerangkan pergerakan molekul-molekul pepejal, cecair dan gas.

2. Kandungan tenaga dalam jirim adaalh bergantung pada tenaga kinetik zarah jirim.

3. Andaian teori kinetik jirim :

      Jirim terdiri daripada zarah-zarah halus (atom , ion dan molekul).

      Zarah-zarah jirim sentiasa bergerak secara rawak.

      Daya antara molekul adalah daya tarikan dan daya tolakan

      Pelanggaran antara zarah-zarah cecair dan zarah-zarah gas adalah perlanggaran kenyal

      Suhu jirim bergantung pada laju purata zarah jirim, iaitu tenaga kinetik zarah jirim.

      Tenaga kinetik jirim yang lebih tinggi akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan sebaliknya.

4. Bukti-bukti:

a)      struktur hablur

b)      peresapan gas

c)      pergerakan Brown

 

 

[Pepejal1][Pepejal2][Pepejal3][Pepejal4]

 
Topik Berkaitan
 

Peresapan
Perubahan Jirim
Teori Kinetik

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada MASZIDAH BINTI MUSA,NORAIN OMAR,NORA AZIAN DURIAT,FATEH MD YUNUS,NURHIDAYAH ARSHAD,KARTINI RAMDAN