Make your own free website on Tripod.com


Pepejal/Cecair/Gas

dot

 
Topik-Topik
 

Home
Penghargaan
Pepejal/Cecair/Gas
Prinsip Bernoulli
Prinsip Pascal
Tekanan
Lekitan Dan Lekatan
Prinsip Archimedis
Kekenyalan
Kekuatan
Ketumpatan
Tegangan Permukaan
Mensyukuri
About Us

      Jirim terdiri daripada zarah zarah kecil (atom, ion @ molekul) yang sentiasa bergerak secara rawak.

      Jirim mempunyai isipadu dan jisim.

      Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan:

  1)      Pepejal

Cara susunan molekul: rapat teratur dan mengikut susunan pola.

Daya antara molekul   : mempunyai daya lekitan dan daya tolakan yang kuat.  

Pergerakan molekul    : molekul hanya bergetar pada             kedudukan yang tetap.

Bentuk dan isipadu     : isipadu dan bentuk yang tetap.

      *

      *

      *

 2)      Cecair

Cara susunan molekul: kurang rapat daripada pepejal.

Daya antara molekul   :daya lekitan lemah tetapi daya tolakan yang kuat.

Pergerakan molekul    :molekul bebas bergerak dan boleh menggelongsor.

Bentuk dan isipadu     :isipadu tetap tetapi bentuk tidak tetap.

            *      

       

*      

 

                        *       

 3)     Gas

Cara susunan molekul: tidak teratur dan jauh antara satu sama lain.

Daya antara molekul   :daya lekitan dan daya tolakan adalah lemah.

Pergerakan molekul    :bebas dan secara rawak.

Bentuk dan isipadu     : tidak mempunyai isipadu dan bentuk yang tetap.

  

*                                        

 

 

*                                        

 

 

*                                        

 

 

[Pepejal1][Pepejal2][Pepejal3][Pepejal4]

 
Topik Berkaitan
 

Peresapan
Perubahan Jirim
Teori Kinetik

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada MASZIDAH BINTI MUSA,NORAIN OMAR,NORA AZIAN DURIAT,FATEH MD YUNUS,NURHIDAYAH ARSHAD,KARTINI RAMDAN