Make your own free website on Tripod.com


dot

 
Topik-Topik
 

       

 

 

 

Sebiji bola tennis berjisim 0.5 kg bergerak dengan pecutan 2 m s-2 menuju ke sebuah tembok lalu menghentam tembok tersebut. Sekiranya tekanan yang terhasil antara bola tennis dengan tembok semasa hentaman adalah 20 N m-2 , hitung luas permukaan sentuhan antara bola tennis dengan tembok tersebut.

Penyelesaian

                 Tekanan, P = F / A          20 N m 2  = 0.5 (2) / A

                                 P = ma / A            A = 1 / 20

                                                                = 0.05 m2

 

 

p = 20 N m-2

a = 2 m s2

 

 
Topik Berkaitan
 

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada