Make your own free website on Tripod.com


dot

 
Topik-Topik
 

Panjang asal spring.

Jika faktor-faktor lain adalah malar, spring yang lebih panjang akan mempunyai nilai k yang lebih kecil, iaitu spring yang lemah.

Diameter spring

Jika faktor-faktor lain adalah malar, springyang mempunyai diameter yang lebih besar akan mempunyai nilai k yang lebih kecil, iaitu spring yang lemah

Saiz spring

Dawai spring yang lebih tebal akan mempunyai nilai k yang lebih besar.

Jenis spring

Bahan spring juga mempengaruhi nilai k. spring keluli adalah lebih kuat daripada spring kuprum.

Susunan spring

Susunan spring bersiri- jika n spring yang serupa disambung secara siri, jumlah regangan kumpulan spring tersebut ialah nx   

Susunan spring selari- jika n spring yang serupa disusun secara selari antara satu sama lain jumlah regangan kumpulan spring tersebut ialah   x/n

 

 
  
 

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada