Make your own free website on Tripod.com


Soalan Pascal

dot

 
Topik-Topik
 

Home
Penghargaan
Pepejal/Cecair/Gas
Prinsip Bernoulli
Prinsip Pascal
Tekanan
Lekitan Dan Lekatan
Prinsip Archimedis
Kekenyalan
Kekuatan
Ketumpatan
Tegangan Permukaan
Mensyukuri
About Us

PRINSIP PASCAL

 

CONTOH SOALAN:

 

System hidraulik yang asas terdiri daripada omboh kecil dan omboh besar dengan luas keratan rentas 2cm2 dan 50cm2   masing-masing.Apabila suatu daya 20N dikenakan ke atas omboh kecil,omboh itu bergerak ke bawah sebanyak 20cm.Hitungkan:

     Tekanan yang dipindahkan dalam bendalir hidraulik

     Tujahan yang dikenakan ke atas omboh besar

      Jarak yang dilalui oleh silinder besarSatu

 

Jawapan:

 Tekanan yang dipindahkan = F / A

                      =20N/2cm2                          

                     =10Ncm-2

                                                                         

                tujahan pada omboh besar

 

= 10Ncm-2 x 50cm2

                                   =500N

 

       Oleh kerana isipadu cecair yang dipindahkan adalah tetap,

        Luas omboh x jarak yang dilalui = malar

 

            Katakan jarak yang dilalui silinder besar ialah y

                               Maka,

                                         2(20) = 50(y)

                                              y  = 0.8cm

 

 

 
Topik Berkaitan
 

dot

dot

Sebarang Pertanyaan Boleh Email Kepada MASZIDAH BINTI MUSA,NORAIN OMAR,NORA AZIAN DURIAT,FATEH MD YUNUS,NURHIDAYAH ARSHAD,KARTINI RAMDAN